Yazar Detayları

ÇAKIR KELEŞ, Melike

  • Cilt 1, Sayı 1 (2016): 2016/1 - Articles
    OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TRABZON, ORDU VE GİRESUN İLLERİNDEKİ 3, 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
    Öz  PDF (English)