Yazar Detayları

Akdemir, Ayşe, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Fakültesi