Okuyucular İçin Bilgi

  1. Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/Çatalhöyük – International Journal of Tourism and Social Research, yılda bir kez yayınlanan uluslararası bir dergi olup merkezi, Konya’dır. Dergide ağırlıklı olarak turizm merkezli yazılar olmak üzere diğer sosyal alanlara ilişkin konuları içeren makaleler de yayınlanır.
  2. Dergiye, daha önce herhangi bir süreli yayın, bilimsel toplantı (konferans/sempozyum/kongre vb.) kapsamında basılı veya elektronik olarak yayınlanmayan, herhangi bir yayın kapsamında değerlendirme aşamasında olmayan, akademik etik kurallarına ve kanunlara aykırı bilgi içermeyen, diğer şahıs veya kurumların haklarına yönelik herhangi bir olumsuz duruma sebep olmayan/olmayacak olan özgün çalışmalar kabul edilir.
  3.  Dergi ayrıca Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan makaleleri kabul eder. Dergide makale dışında çeviri veya eser tanıtımına ilişkin çalışmalar da yayınlanır.
  4. Dergiye makale gönderimi dergi sistemi aracılığıyla yapılır. Yazarlar, makalelerini sutad.selcuk.edu.tr adresinden üyelik alıp sisteme giriş yaparak gönderir.
  5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makale/çeviri/eser tanıtımına yönelik yayın hakları, makalenin yukarıda belirtilen yayın ilkelerine uygun olduğuna ve makalesinin yayımlanmasına izin verdiğine dair yazar/yazarların imzalı beyanıyla (Makale Yayın Sözleşmesi) yazar/yazarlar tarafından dergiye devredilir. Yazar/yazarlar, Makale Yayın Sözleşmesini imzalayarak e-posta veya fax yoluyla dergi editörlüğüne gönderir. Yayım Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalenin telif hakkı Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesine aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Makalelere ilişkin bilimsel ve diğer etik kuralların ihlaline yönelik tüm sorumluluk, yazara/yazarlara aittir. Telif haklarının dergiye devredilmesinde, dergi tarafından ücret talep edilmez.
  6. Yayınlanması amacıyla dergiye gönderilen makaleler, sayfamızda belirtilen Makale Yazım Kuralları’na (şekil, kaynak gösterme, yazı biçimleri, vb.) uygunluk açısından değerlendirilir. Kurallara uygun hazırlanmış olan makaleler, dergi editörü/editörleri tarafından bilimsel yeterliliğin değerlendirilmesi amacıyla makale konusunda o alanda çalışmaları olan ve tanınmış iki hakeme sunulur. İki hakemden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerden yazarlara düzeltme talebi sunulduğunda yazar/yazarlar,  istenilen düzeltmelerin tamamını titizlikle ve ivedilikle yerine getirir. Düzeltmeler için verilen süre en fala 15 gündür. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayımlanacaklar listesine alınmaz. Nihai değerlendirme sonucunda iki hakemin makalelere ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporlarının olumlu yönde olması durumunda dergiye önerilen eser, yayın için kabul edilir. Kabul edilen eserler, eserlerin kabul edilme tarih sırası gözetilerek uygun olan sayıda yayınlanır. Ancak hakemlerin çoğunluğunun esere yönelik olumsuz değerlendirmelerini içeren raporlar dergi editör kurulu tarafından incelenir ve eserin yayınlanması ret edilebilir. Bu durumda yazar/yazarlar, her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
  7. Süreli yayınımız elektronik ve ayrıca basımı yapılan bir dergi olup, basımı yapıldığında bir adet dergi yazarına gönderilir. Ayrı basım talep eden makale sahipleri, sitemize konulacak olan yazılarının pdf formatını indirip çoğaltabilirler.