WHAT CAN HOTELS DO TO GENERATE EXTRA ON REVENUE IN THESE RECESSIONARY TIMES THE CASE STUDY OF HOSPITALITY INDUSTRY

Abdullah Sencer TEMEL

Öz


Bu çalışmanın amacı, küresel düzeyde meydana gelen ekonomik durgunluğun otel sektörü üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada İngiltere Londra’da otel endüstrisinde faaliyet gösteren otellerin ekonomik durgunluk dönemlerinde ne gibi farklı yönetim teknikleri ile pazarlama stratejileri uygulayarak gelir düzeylerini artırabileceğini araştırılmıştır. Bu araştırmanın veri toplama araçları; otel yöneticileri ve çalışanlarla yapılan yüz yüze bireysel görüşmeler ve anket sorularından oluşmaktadır. Bu çalışmada, ekonomik durgunluk dönemlerinde otellerin bu sıkıntılı süreçten minimum derecede etkilenmesi için etkili bir yönetim planlamasına sahip olmasının önemini özellikle vurgulanmıştır. Bu çalışmada, konaklama sektörünün trendleri yakalamak için güncel pazar araştırmasının önemi belirtilmiştir. Ayrıca, ekonomik gerileme dönemlerinin otellerin verimliliklerini artırmak, yeni yönetim şemaları ve stratejileri keşfetmeleri için bir fırsat sunacağı ön görülmüştür. Bu araştırmada, maliyetleri düşürmenin ve çalışanları işten çıkarmanın bir çözüm olmadığı görülmüştür. Buradan hareketle, otellerin digital pazarlama aktivitelerini artırıp, websitesini güncel şartlara göre optimize ederek cazip kampanyalar surarak tanıtım faaliyetlerine agırlık vererek satış odaklı bir kampanya yürütmesinin önemli olacagı beraberinde marka imajını geliştirme ve ürün hizmet kalitesini arttırma yönelik pazarlama yaklaşımlarının firmalara resesyon dönemlerde avantajlar sağlayarak en az derecece etkilenmesine neden olacagı görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.