İSLAMOFOBİ’NİN PANZEHİRİ; TURİZM

Mete SEZGİN, Şehriban Kübra COŞKUN

Öz


Bu araştırmanın amacı İslamofobinin günümüzde geldiği noktaya değinmek ve de turizm sektörüne, aynı şekilde turizm sektörünün de İslamofobi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  Turizm hizmet sektörünün ülkelere olan ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel, eğitim yönünden getirisi fazla olan bir sektör olması nedeniyle sanayi sektöründen sonra ülkelerin en çok tercih ettikleri sektörlerde ikinci sırada yer almaktadır. Ancak turizm sektöründe risk faktörünün yüksek olması, turizm sektörünü büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Bu risk unsurları doğal ve beşeri olarak iki kısma ayrılmıştır. Araştırmada beşeri risk unsurları arasında yer alan İslamofobinin turizme olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizinden yararlanılmış, veriler araştırma konusunu içeren ikincil kaynaklardan oluşmuştur.

Sonuç olarak, yapılan araştırmada turizmin islamofobi üzerinde bir panzehir görevi oluşturarak islamofobiyi yok etmede büyük etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İslaomofobinin ise turizmi olumsuz yönde etkilediği, turizme hiçbir olumlu katkısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.