TURİZM SEKTÖRÜNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

Mete SEZGİN, Yazeed Sultan AHMED

Öz


Turizmin küresel öncülerden biri haline gelmesine katkıda bulunan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında sosyal, ekonomik, teknolojik ve jeopolitik faktörler yer almaktadır. Turistin hayal gücü, turizm ve medya arasındaki hareket kabiliyeti ilişkisini yansıtabilen bir kavramdır. Destinasyon imajı, insanların inanç, ideal ve izlenimlerinin toplamıdır. İmaj, belli bir destinasyon ile ilgili çok sayıda algı, çağrışım ve bilginin sade bir formunu temsil etmektedir ve büyük miktarda bilgiyi işleme çabasının bilişsel bir ürünüdür. Destinasyon pazarlama, destinasyon imajını ve bunların kamusal algılarını iyileştirmek için çaba göstermektir. Kuramsal çerçevede yapılan bu çalışmada amaç destinasyon yönetimi ve pazarlaması vurgulanmış ve sosyal medyanın tanıtım ve markalaşma sağlamadaki rolü tartışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.