GASTRONOMİ EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UYGULAMALI MESLEK DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümit Çarbuğa, Mücahit Aydın, Ümit Sormaz, Mustafa Yılmaz

Öz


Temel amacı insanların bilgi ve becerilerini arttırarak çalışanlara istenilen yeterliliği kazandırmak olan mesleki eğitim, diğer meslek dallarında olduğu gibi bir hizmet kolu olan turizm sektörü için de sektörün gerektirdiği bilgi ve beceriyi sektör çalışanlarına kazandırmada uygulamalı eğitimleri hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim ile sağlar. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de mesleki eğitim, bireylere sektörün beklentisini karşılayabilecek yeterliliği kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim esasına dayanılarak yapılmaktadır. Özellikle; “yemek pişirme sanatı”, “iyi yemek merakı” ve “mutfak kültürü” olarak ta tanımlanan gastronomi sektörü için mesleki eğitim, ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla çalışanları daha verimli kılarak turizm sektörü içinde büyümeye ve ülkenin ekonomisinin değer kazanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışma; ülkemizde yükseköğrenim programı olarak üniversitelerde eğitim veren gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin ders programlarında yer alan uygulamalı mesleki derslerin, farklı ülkelerde uygulanan programlar ile karşılaştırılması ve yeterliliğinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, ülkemiz gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ile farklı ülkelerin programları arasından rasgele örneklem yöntemi ile seçilen programlar üzerinde genel tarama modeli uygulanarak programların uygulamalı derslerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin ders programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunulmuştur.    


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.