KENT TURİZMİ AÇISINDAN REKREASYON ALANLARININ ÖNEMİ: KONYA TEMALI PARKLAR ÖRNEĞİ

Fatmanur Kübra AYLAN, Simge ŞALVARCI

Öz


Turizm ve rekreasyon faaliyetlerine olan talebin artmasıyla beraber kentsel alanlara olan talep de artış göstermektedir. Bu da kent turizminin canlanması ve artan talebin karşılanması yönelik yapılan çalışmalar sonucunda kentin turistik ürün yelpazesinin genişlemesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Konya’daki rekreasyon alanlarından olan temalı parkları incelemek ve bu rekreasyon uygulamalarının kent turizmine katkısını ortaya koymaktır. Çalışmada, Konya ilinde bulunan 8 adet temalı park alanları incelenmiş ve turizm potansiyeli araştırılmıştır. Araştırmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, Konya ili temalı parkları ile ziyaretçilerin değişen turizm taleplerini karşılamakta ve bölge turistik ürünlerini çeşitlendirmesi sayesinde kent turizmine olumlu yönde bir katkısının olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda temalı parklar, sahip olunan doğal, kültürel ve tarihi kaynakların kuşak içinde tanınmasına ve kuşaklar arası aktarılmasına katkı sağlayacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.