ATEŞBAZ- I VELİ VE MEVLEVİLİKTEKİ ÖNEMİ

Mehmet Ali Hacıgökmen

Öz


Ateşbâz-ı Veli hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.  Bugün bildiğimiz Mevlana ile arasında geçen bir menkıbe, türbesinde bulunan kitabedir. Ateşbaz-ı veli bütün bu bilinmezliğine rağmen Mevleviliğin en önemli yapı taşlarından biridir. Bundan dolayı onun hakkında cevaplanması gereken birçok soru vardır.  Mevlana Celaleddin’e talebe olmuş mudur?  Larede’den mi Konya’ya gelenler arasındadır? Büyük göç ile Sultanu’l-ulema ile beraber mi Anadolu’ya gelmiştir?  Yoksa Mevlana’nın vefatından sonra Sultan Veled döneminde mi öne çıkmıştır.  Çalışmamızda bu sorulara, bazı varsayımlarla cevap aranmaya çalışılacaktır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.