ENGELLİ TURİZMİNİN PESTEL ANALİZİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Salih Tellioğlu

Öz


Turizm endüstrisi için özel bir pazar olarak nitelendirilen engelli turizmi, turistik ülkelere sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal yönü ile de güçlü bir turizm türüdür. Engelli bireylerin toplumun diğer bireyleri gibi turizm faaliyetine katılması onların toplum ile iç içe yaşamalarını sağlamakta, sosyal dışlanmışlıklarını azaltmakta ve toplumsal huzurun oluşmasına da imkân tanımaktadır. Hem turist alan ülkeler hem de turist gönderen ülkeler açısından değerli olan bu turizm türü içinde bulunduğu sektörün yapısı itibariyle de sürekli değişen dış çevre koşullarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu çalışmada engellilik ve engelli turizminin yanı sıra PESTEL Analizi kapsamında; politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik, çevresel ve yasal faktörler gibi dış çevre faktörlerinin turizme ve engelli turizmine olan etkileri literatür olarak incelenmiştir.  


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.