ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Tugay Arat, Yalçın Çalımlı

Öz


Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler çalışma süresinin düşmesi ve insanların değerlendirebilecekleri boş zaman sağlamaktadır. Bunun sonucunda, bireylerin zamanlarını değerlendirebilecekleri faaliyetlere olan talep artmaktadır. Bu faaliyetler, öğrenmek, keşfetmek ve araştırmak için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Rekreasyonun, aynı zamanda insanlara fizyolojik, psikolojik, sosyal açıdan pozitif etkileri bulunmakta, kişinin kendine olan güven ve saygısını arttırmakta ve bilinçlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin boş zaman aktivitelerini nasıl değerlendirdikleri, yaptıkları tercihler ve bu tercihleri yaparken bunlara etki eden nedenleri araştırmak, ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çalışma da rekreasyon, boş zaman veya serbest zaman olarak nitelendirilen, kişinin zorunlu haller dışında isteğe bağlı olarak değerlendirdiği sürenin, genel olarak ne olduğu anlatılmaktadır. Rekreasyon aktivitelerinin genel özellikleri, gençlerin serbest ya da boş zaman süreçlerini nasıl değerlendirdiklerini ele almaktadır. Ayrıca Konya ili örneğinde rekreasyon alanlarının örneklerine de yer verilmiş, Selçuk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’ de yer alan rekreasyon alanları örnekleri verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.