MARKA KONUMLANDIRMADA SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ ETKİSİ: İSTANBUL İLİNDEKİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Elif Zeynep ÖZER, Atilla AKBABA

Öz


Değişen rekabet anlayışı ve tüketici talepleri ile birlikte işletmelerin sosyal sorumluluk çalışmaları
artmaktadır. Günümüz tüketicileri özellikle çevreye ve toplumsal sorunlara karşı
duyarlı olan sosyal sorumluluk bilincindeki işletmeleri tercih etmektedirler. Değişen talep
doğrultusunda işletmelerin çoğu toplum, çevre ve tüketici çıkarlarını gözeterek faaliyetlerine
devam etmektedirler. Bu bağlamda işletmelerin sosyal sorumluluk kampanyalarında
yer almaları tüketicilerin gözünde olumlu bir imaj çizmektedir. Eko turizm, sürdürülebilir
turizm gibi çevreye duyarlı turizm çeşitlerinin artması turizm sektöründe de çevreye duyarlı
tüketici anlayışının yerleştiğini göstermektedir. Değişen tüketici bilinci bağlamında
çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmakta olan zincir işletmelerden biri de yiyecek
içecek işletmeleridir. Araştırmanın temel amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren zincir
restoran markalarının konumlandırmada sosyal sorumluluk kampanyalarının etkisini inceleyerek
ilgili alandaki bilgi birikimine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yazın taraması
yapılarak marka konumlandırma ve sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında bilgi
toplanmıştır. Araştırma için gereksinim duyulan veriler İstanbul ilindeki zincir restoranları
tercih eden yerli tüketiciler üzerinde ankete dayalı bir alan araştırması yapılarak derlenmiştir.
Araştırmada İstanbul ilindeki tüketicilerin sosyal sorumluluk bilincine sahip olup
olmadıkları, sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen zincir yiyecek içecek işletmelerini
tercih edip etmedikleri ve bu markaları zihinlerinde nasıl canlandırdıkları tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.