DAĞCILIK SPORUNUN STRATEJİK BİLİNCE ETKİSİ: BİR TIRMANIŞ SENARYOSU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Kürşat ÖZDAŞLI, Hamza KANDEMİR

Öz


Stratejik bilinç, gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde yapmakta olduğumuz işlerde çevresel etkilerin farkında olmak, rekabet algılamasına sahip olmak ve gelişim ve dönüşümle ilgili bilinç düzeyine sahip olmak anlamına gelmektedir. Bir turizm alanı olarak da görülen dağcılık sporu doğal ortamda ve çoğu zaman zor koşullar altında yapılan bir spor faaliyetidir. Bu faaliyet gerçekleştirilirken ciddi planlama, uygulama ve neticelendirme süreçleri içermektedir.
Dağcılık yapan bir bireyle ilgili bu spor dalı stratejik yönetimin temel öğelerinden biri olan stratejik bilinç düzeyinin artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada, yapıldığı varsayılan örnek bir tırmanma senaryosu üzerinden tırmanış öncesi, sırası ve sonrası
süreçlerde gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin stratejik bilinç düzeyinin artışına nasıl katkı yapılacağı incelenmiştir. Sonuç olarak; dağcılık sporu kapsamında yapılan tırmanışların bireylerin stratejik bilinç düzeyine katkı yapacak birçok içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Örneğin, tırmanışın hazırlık aşamasında gerçekleştirilen çevresel analizler, tırmanış sürecinde karşılaşılan sorunlara karşı geliştirilen taktikler bireyin stratejik bilinç seviyesini artırıcı etki yapacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.