AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ (GELVERİ) POTANSİYELİNİN EKOMÜZECİLİK KAPSAMINDA SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yusuf ACAR

Öz


1970’li yılların başlangıcından itibaren Fransız müzebilimciler tarafından geliştirilen ekomüze kavramı; sınırları belli bir coğrafi alanda, o bölgenin doğal yapısı ile uyumlu, bölgede yaşayan yerel halkın tarihi ve kültürel mirasına saygılı, yerel kimliğe odaklı, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri gün ışığına çıkararak onları tekrar anlamlandırma, koruma ve geleceğe aktarma fikrini benimseyerek sürdürülebilir bir gelişme için bu değerleri toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan bir müzecilik çeşididir. Sınırları belirli bir doğal çevre, bu doğal çevre içerisinde yaşayan yerel halk ve yerel halkın sahip olduğu sosyo‐ kütüel ve tarihi miras unsurlarıdan oluşn ekomüeler; bögeye has yöesel mutfak kütüü el sanatları doğl, tarihi ve kütüel dokunun koruma bilinci ile gelecek nesillere aktarımasına yönelik oluşurulan bir projedir. Bu bağamda araşımanı konusunu, Kapadokya bögesi içrisinde yer alan, Ihlara Vadisi’i içrisinde barıdıan, 1924 yııda Büü Nüus Müadelesini yaşmış sahip olduğ doğl, tarihi ve kütüel değrleri ile kendine has yerel bir kimliğ sahip aynızamanda Ortadoks mezhebinin kurucularıdan Aziz Gregorios Nazions’n memleketi olmasıdan dolayıbin din merkezi öelliğ taşıan Aksaray İine bağıGüelyurt (Gelveri) ilçsinin sahip olduğ potansiyelin ekomüecilik kapsamıda SWOT analizi ile değrlendirilmesi oluşurmaktadı. Araşıma kapsamıda Güelyurt’n ekomüze olabilmesi ve sahip olduğ değrlerin korunarak geleceğe aktarıabilmesi içn, yerel yönetimler, kamu kuruluşarı sivil toplum ögüleri ve yöe halkıile göüşüerek ekomüzecilik ile ilgili paydaşarı bilinçendirilmesi ve yapımasıgerekenlerin tespit edilmesi amaçanmaktadır. Araştıma, bögenin sahip olduğu doğol, tarihi ve kültürel mirası korunarak geleceğe aktarıması ve ilçenin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanııması açııdan önem teşkil etmektedir.


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.