BÖLGESEL KALKINMADA YAT TURİZMİNİN ROLÜNE İLİŞKİN YEREL HALKIN BAKIŞI: TAŞUCU ÖRNEĞİ

Tolga GÖK

Öz


Bölgelerarası dengesizliklerin ortadan kaldırılmasında, turizm potansiyeline sahip bölgelerde turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanması önemlidir. Bu nedenle çalışmada, Mersin ili Silifke ilçesine bağlı Taşucu’nda yürütülmekte olan deniz turizmi kapsamında yat turizmi faaliyetlerinin bölgenin kalkınmasındaki rolüne ilişkin yerel halkın görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veriler literatürden yararlanarak geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Anket kolayda örnekleme yöntemi ile Taşucu’nda ikamet eden 190 kişiye Mart 2016’da uygulanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, t‐testi ve ANOVA’an yararlanımışı. Bulgular, Taşcu’da yat turizminin bögesel kalkımaya etkisinde ekonomik faktölerin öemli olduğ yöüdedir. Yerel halkı demografik öelliklerine göe, yat turizminin bögesel kalkımadaki rolüe ilişin istatistiki olarak anlamlıfarklıılar olduğ tespit edilmişir.


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.