HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

Hüseyin PAMUKÇU, Özgür ARPACI

Öz


Günümüzün küreselleşmiş dünyasında, talepler doğrultusunda ve gündelik hayatın paralelinde turizm önemli bir gelir kaynağı ve hayat tarzı haline gelmiştir. İslami inanç ve uygulamalara uygun olarak tam bir tatil hizmeti veren Helal turizm ise, sektörde yeni bir konsept olarak görülmektedir. Bu çalışma helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli otel işletmelerinin web site içeriklerinin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda literatürdeki ikincil veriler incelenerek 49 özellik belirlenmiş ve bu özelliklere göre Türkiye’deki 135 helal konseptli otel işletmesinin web siteleri ziyaret edilerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Üç bölüm halinde tasarlanan çalışmanın literatür bölümünde otel işletmelerinin web sitelerinde yer verilen özellikler, helal konseptli otel işletmeciliği kavramı ve Türkiye’deki helal konseptli otel işletmeleri kavramlarına değinilmiştir. Bulgular bölümünde 135 helal konseptli otel işletmesinin web siteleri ziyaret edilerek elde edilen bulgular tartışılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise; çalışma konusu ile ilgili olarak elde edilen sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, sunulan hizmetler ile ilgili bölüm %53,13 ile ilk sırada yer alırken, helal anlayış özellikleri bölümü %8,15 ile son sırada yer almaktadır.


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.