DIŞ POLİTİKA VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERİ İLE YAPTIĞI TURİZM ANTLAŞMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Burhan AYDEMİR, Füsun ESENKAL ÇÖZELİ

Öz


Bu çalışmada Dış politika ve Turizm ilişkisi dikkate alınarak Türkiye’nin Avrupa ve Balkan
Ülkeleri ile yaptığı turizm anlaşmalarının etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ça‐
lışmanın yazın bölümünde, öncelikle dış politika ve turizm ilişkisi ve bu ilişkinin Türkiye
açısından değerlendirilmesine yer verilmiş, ardından Dış politika aracı olarak turizm an‐
laşmalarının önemine değinilmiştir. Uygulama bölümünde ise, Türkiye’nin Avrupa ve Bal‐
kan ülkeleri ile yaptığı turizm anlaşmalarının Türkiye’ye gelen turist sayıları bazında etkisi
istatistiksel olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; Turizm anlaşmalarının çoğunun ülke va‐
tandaşlarının Türkiye’ye çekilmesinde önemli bir etkisi olduğu, ancak yıllar itibari ile çeşitli
krizlerin etkisi ile istikrarın korunamadığı ortaya konmuştur.

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.