DIŞ POLİTİKA VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERİ İLE YAPTIĞI TURİZM ANTLAŞMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Burhan AYDEMİR, Füsun ESENKAL ÇÖZELİ

Öz


Bu çalışmada Dış politika ve Turizm ilişkisi dikkate alınarak Türkiye’nin Avrupa ve Balkan  Ülkeleri ile yaptığı turizm anlaşmalarının etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ça‐ lışmanın yazın  bölümünde,  öncelikle  dış  politika ve  turizm ilişkisi ve  bu ilişkinin Türkiye  açısından değerlendirilmesine yer verilmiş, ardından Dış politika aracı olarak  turizm an‐ laşmalarının önemine değinilmiştir. Uygulama bölümünde ise, Türkiye’nin Avrupa ve Bal‐ kan ülkeleri ile yaptığı turizm anlaşmalarının Türkiye’ye gelen turist sayıları bazında etkisi  istatistiksel  olarak  incelenmiştir.  Sonuç  olarak; Turizm  anlaşmalarının  çoğunun  ülke  va‐ tandaşlarının Türkiye’ye çekilmesinde önemli bir etkisi olduğu, ancak yıllar itibari ile çeşitli  krizlerin etkisi ile istikrarın korunamadığı ortaya konmuştur.

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.