KONYA SURİÇİNİN YAYALAŞTIRILMASI VE KENT MERKEZİNE TARİHİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMA

Fatih SEMERCİ

Öz


Yayalaştırma, özellikle kent merkezlerinde yaşanabilirliği artıran, yayanın  rahat dolaşımı  ile güvenliğini sağlayan, uygulandığı sokak ve caddelerin kullanımlarındaki artışa bağlı ola‐ rak ekonomik canlılık getiren ve kamu yararını gözeten insani bir yaklaşımdır. Özellikle ta‐ rihi birikime sahip, tarihi eserlerle dolu olan şehirlerde, tarihi kent merkezleri yayalaştırı‐ larak insanların kullanımına sunulmaktadır. Binlerce yıllık  tarihi boyunca Konya şehri de  farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ancak bu süreç içerisinde en parlak dönemini  Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptığı dönemde yaşamıştır. Şehir hayırsever Sel‐ çuklu Sultanları ve devlet adamları ile camiler, mescitler, medreseler, hankahlar, hamam‐ lar, kervansaraylar ve türbelerle donatılmıştır. Bu eserlerden günümüze ulaşanları Alaed‐ din Tepesi  çevresinde,  tarihi kent merkezinde yoğunluk göstermekte ve  Konya’nın Sel‐ çuklu şehri olduğu imajını ortaya koymaktadır. Konya tarihi kent merkezi için uzun yıllar‐ dır konuşulmakta olan yayalaştırma projesi, şehrin turistik dinamiklerine önemli katkılar  sağlayacaktır. Özellikle Mevlana Türbesi ile Alaeddin Tepesi’ni birbirine bağlayan Mevlana  Caddesi’nin, ardından da aşama aşama bütün Konya suriçinin yayalaştırılması ve yeniden  düzenlenmesi Konya şehrinin tarihi, kültürel ve turistik değerinin artmasına sebep olacak‐ tır. Tebliğimizde suriçinin yayalaştırılması ile birlikte kent merkezine  tarihi bir kimlik ka‐ zandıracak; dış surların ve kapılarının ihya edilmesi, tarihi eserlerin çevre düzenlemeleri‐ nin yapılması,  tarihi ve mimari hiçbir özelliği olmayan yapılardan bu bölgenin  temizlen‐ mesi gibi yapılabilecek çalışmalar anlatılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.