Kişiler ve Kurullar

Editörler

  1. Prof.Dr. Şafak ÜNÜVAR, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Türkiye
  2. Dr. Öğr. Üyesi Semih BÜYÜKİPEKÇİ
  3. Doç. Dr. Alper ATEŞ, Selçuk Üniversitesi, Türkiye