Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

1. Yayınlanacak yazılar sosyal bilimler ve turizm alanı ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, özgün makaleler olmalıdır.

2. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Dergi yönetimi gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir.

 

Bölüm Politikaları

Articles

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergisimize gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. 

 

Yayın Sıklığı

 1. Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/Çatalhöyük – International Journal of Tourism and Social Research, bahar ve güz olmak üzere yılda bir kez yayınlanan uluslararası bir dergi olup merkezi, Konya’dır. Dergide ağırlıklı olarak turizm merkezli yazılar olmak üzere diğer sosyal alanlara ilişkin konuları içeren makaleler de yayınlanır.
 2. Dergiye, daha önce herhangi bir süreli yayın, bilimsel toplantı (konferans/sempozyum/kongre vb.) kapsamında basılı veya elektronik olarak yayınlanmayan, herhangi bir yayın kapsamında değerlendirme aşamasında olmayan, akademik etik kurallarına ve kanunlara aykırı bilgi içermeyen, diğer şahıs veya kurumların haklarına yönelik herhangi bir olumsuz duruma sebep olmayan/olmayacak olan özgün çalışmalar kabul edilir.
 3.  Dergi ayrıca Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan makaleleri kabul eder. Dergide makale dışında çeviri veya eser tanıtımına ilişkin çalışmalar da yayınlanır.
 4. Dergiye makale gönderimi dergi sistemi aracılığıyla yapılır. Yazarlar, makalelerini sutsad.selcuk.edu.tr adresinden üyelik alıp sisteme giriş yaparak gönderir.
 5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makale/çeviri/eser tanıtımına yönelik yayın hakları, makalenin yukarıda belirtilen yayın ilkelerine uygun olduğuna ve makalesinin yayımlanmasına izin verdiğine dair yazar/yazarların imzalı beyanıyla (Makale Yayın Sözleşmesi) yazar/yazarlar tarafından dergiye devredilir. Yazar/yazarlar, Makale Yayın Sözleşmesini imzalayarak e-posta veya fax yoluyla dergi editörlüğüne gönderir. Yayım Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalenin telif hakkı Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesine aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Makalelere ilişkin bilimsel ve diğer etik kuralların ihlaline yönelik tüm sorumluluk, yazara/yazarlara aittir. Telif haklarının dergiye devredilmesinde, dergi tarafından ücret talep edilmez.
 6. Yayınlanması amacıyla dergiye gönderilen makaleler, sayfamızda belirtilen Makale Yazım Kuralları’na (şekil, kaynak gösterme, yazı biçimleri, vb.) uygunluk açısından değerlendirilir. Kurallara uygun hazırlanmış olan makaleler, dergi editörü/editörleri tarafından bilimsel yeterliliğin değerlendirilmesi amacıyla makale konusunda o alanda çalışmaları olan ve tanınmış iki hakeme sunulur. İki hakemden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerden yazarlara düzeltme talebi sunulduğunda yazar/yazarlar,  istenilen düzeltmelerin tamamını titizlikle ve ivedilikle yerine getirir. Düzeltmeler için verilen süre en fala 15 gündür. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayımlanacaklar listesine alınmaz. Nihai değerlendirme sonucunda iki hakemin makalelere ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporlarının olumlu yönde olması durumunda dergiye önerilen eser, yayın için kabul edilir. Kabul edilen eserler, eserlerin kabul edilme tarih sırası gözetilerek uygun olan sayıda yayınlanır. Ancak hakemlerin çoğunluğunun esere yönelik olumsuz değerlendirmelerini içeren raporlar dergi editör kurulu tarafından incelenir ve eserin yayınlanması ret edilebilir. Bu durumda yazar/yazarlar, her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
 7. Süreli yayınımız elektronik ve ayrıca basımı yapılan bir dergi olup, basımı yapıldığında bir adet dergi yazarına gönderilir. Ayrı basım talep eden makale sahipleri, sitemize konulacak olan yazılarının pdf formatını indirip çoğaltabilirler.

 

Açık Erişim Politikası

"Açık erişim”, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlara erişimde standart bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılar bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık Internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Bilimsel yöntemler ışığında, yayınların tam metinleri okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, yazdırılabilir, aranabilir veya bu makalelerin tam metinlerine bağlantı verilebilir, dizinlemek için taranabilir, bir yazılıma veri olarak aktarılabilir ya da her türlü yasal amaç için kullanılabilir. 

 

Dergi Sahibi

Dergi Sahibi:

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mete SEZGİN

 

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AY (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ahmet GÜNER (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Kazım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Anisoara Popa (Galati Danubius Üniversitesi/Romanya)

Prof. Dr. Aytekin CAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Azize TUNÇ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD)

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN (Arel Üniversitesi)

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem TUNA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Berlin Freie Üniversitesi/Almanya)

Prof. Dr. Ramazan YELKEN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Medet YOLAL (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Thomas Drew-BEAR (Lyon Üniversitesi/Fransa)

Prof. Dr. Birol GÜLNAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mete SEZGİN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah KARAMAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ceyhun Ç. KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa AY (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohag Üniversitesi/Mısır)

Doç. Dr. Seyit YÖRE (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Tugay ARAT (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Julia K. Haba OSCA (Valencia Üniversitesi/İspanya)

 

Editör

Editör

Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi)

 

Editör Yardımcıları

Editör Yardımcıları:

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin BAŞODA (Selçuk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Varol (Selçuk Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Ahmet AY (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ahmet ÇAYÇI (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÜNER (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Kazım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KOÇAK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ACAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ana Popa (Danubius Üniversitesi/Romanya)

Prof. Dr. Azize TUNÇ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD)

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsnü Serdar ÖĞE (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer ZERENLER (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem TUNA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat AKIN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Berlin Freie Üniversitesi/Almanya)

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Salim KOCA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Thomas Drew-BEAR (Lyon Üniversitesi/Fransa)

Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz KOÇ (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Birol GÜLNAR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AY (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Medet YOLAL (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir BİÇER (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Ceyhun Ç. KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim BOZKURT (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim KUNT (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa USLU (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohag Üniversitesi/Mısır)

Doç. Dr. Seyit YÖRE (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Tugay ARAT (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sema Zafer SÜMER (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BERK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tolga BOZKURT (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)


 

Sekreterya

Sekreterya:

Arş. Gör. Betül Korkmaz ORHAN (Selçuk Üniversitesi)

Arş. Gör. Seda Özdemir AKGÜL (Selçuk Üniversitesi)

Arş. Kübra AYLAN (Selçuk Üniversitesi)

Arş. Şeyda SARI (Selçuk Üniversitesi)

 


 

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI

 • Makalenin Türkçe başlığı kısa ve açık olmalı, tüm harfleri büyük, 14 punto büyüklüğünde yazılmalı ve ortalanmalıdır.
 • Türkçe başlığın hemen altına satır boşluğu bırakmadan 12 punto İtalik olarak İngilizce başlık yazılmalı ve ortalanmalıdır.
 • Yazarların isimleri 10 punto büyüklüğünde kalın ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazarların adresleri *, **, *** vs. biçiminde dipnot olarak belirtilmelidir. Yazar adı veya adları, ilk sayfada yer almalıdır. Bu sayfada ayrıca, yazarın akademik unvanı ve çalıştığı kurumun adı ve e-posta adresi de bulunmalıdır.
 • Yazar isimlerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan 10 punto büyüklüğünde ortalı “ÖZ” kelimesi ve devamına 200 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti yapılmalıdır. Özetler tek satır aralığı, önce 6 nk ve sonra 6 nk boşluk ile yazılmalıdır.
 • Öz’den sonra bir satır boşluk yapılarak yine satır başı yapılmadan “Anahtar Kelimeler:” ve devamına virgülle ayrılmış en fazla 6 tane anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimelerden sonra bir boşluk bırakılarak ortalanmış şekilde makalenin İngilizce özeti “ABSTRACT” başlığı altında yazılmalıdır.
 • Abstract altında “Keywords:” kısımları yazılmalıdır.
 • Makale MS Word programında, Calibri 11 punto, tek satır aralığı, önce 6 nk ve sonra 6 nk boşluk ile yazılmalıdır. Yazılar ortalama 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Makaleler PC uyumlu Microsoft veya “doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılmalıdır. Eski harfli metinler için özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu karakterler de gönderilmelidir.
 • Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar ve alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok halinde, 14 nk satır aralığıyla ve 11 punto ile yazılmalıdır.
 • Makalede ana başlıkların tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Ara başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. Alt başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak, başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilecektir.
 • Eski harfli metinler Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu karakterlerin de gönderilmesi gerekmektedir.
 • Fotoğraf, plan, harita, tablo ve çizimler: Metin içinde kullanılan fotoğraf, plan, harita vb. materyallerin “.jpg/.tiff” uzantılı kayıtları gönderilecek dokümanlara eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat etmeli, ayrıca birden fazla olması halinde numaralandırılmalı ve başlık eklenmelidir.
 • Tablo içerikleri Calibri 10 punto şeklinde yazılmalıdır.
 • Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilmeli ve makalenin sonunda alfabetik olarak ve aynı yazar içinse kronolojik olarak yazılmalıdır.
 • Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soy ismi İnalcık (1982) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (İnalcık, 1982:25) şeklinde belirtilmelidir.
 • Eğer kaynaklarda yazar sayısı iki ise Semiz ve Akdağ (2011:15) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadına göre Semiz ve arkadaşları (2011:20) şeklinde belirtilmelidir.
 • Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayımlanmış kaynaklar, Semiz (1995a), Semiz (1995b) şeklinde belirtilmeli, kaynakların açık künyesi makalenin sonuna eklenmelidir.
 • Bir cümlenin sonunda birden fazla referans verilecekse; ……(Uyanık, 2016; Ünüvar, 2015; Hacıoğlu vd. 2016).
 • Kaynakçada Makale:

 

* Uyanık, N. ve Berk, F.M. (2016). Mekan-Şehir ve Medeniyet Bağlamında Çatalhöyük. Çatalhöyük-International Journal of Tourism and Social Research, 1(1): 32- 38.

 • Kaynakçada Kitap:

* Ünüvar, Ş. (2012). Turizmde Reklam Uygulamaları. Konya: Dizgi Yayınevi.

 • Kaynakçada Kitap Bölümü:

* Uyanık, N. ve Ünüvar, Ş. (2016). Çatalhöyük ve Kültürel Miras. İçinde; N.Uyanık (Editör) Konya ve Değerleri (ss. 600-700). Konya: Dizgi Yayınevi.

 •  Kaynakçada Tez:

* Başoda, A. (2012). Bir Kişilik Özelliği Olan Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kaynakçada İnternet Siteleri:

* Varsa başlık. (varsa tarih). http//sutad.selcuk.edu.tr/html adresinden alınmıştır. (Erişim tarihi: 12.03.2016)